Có những gia đình gồm hai, ba thế hệ ở chung dòng máu, đó là biểu hiện của tổ chức nào trong xã hội nguyên thủy? 

A.

Thị tộc.

B.

Bộ lạc.

C.

Bầy người nguyên thủy. 

D.

Nhà nước.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...