Có nhiều quốc gia ở nhiều châu lục tham gia là tổ chức liên kết kinh tế nào?

A. APEC
B. ASEAN
C. EU
D. MERCOSUR
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Tổ chức liên kết kinh tế có nhiều quốc gia ở nhiều châu lục tham gia là APEC- diaanx đàn châu Á Thái Bình Dương vưới các thành viên đến từ Châu Á, Châu Úc, Bắc Mĩ, Nam Mĩ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề ôn luyện THPTQG môn Địa lý - cungthi.vn - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...