Cơ năng của một vật dao động điều hòa tỉ lệ thuận với:

A.

Tần số dao động.

B.

Biên độ dao động.

C.

Bình phương tần số dao động.

D.

Bình phương chu kỳ dao động.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...