Có một trường hợp sau: Một trận bão lớn đã thổi bay một số cá thể của quần thể chim sẻ ở đất liền ra một hòn đảo tương đối xa so với đất liền. Các cá thể đó đã thích nghi với cuộc sống ở đảo và hình thành nên quần thể mới cách li với quần thể gốc ở đất liền. Sau 8000 năm, mực nước biển hạ thấp và nối liền đảo đó với đất liền khiến các chim sẻ ở trên đảo và chim sẻ ở đất liền tự do tiếp xúc với nhau. Quan sát nào sau đây khiến ta có thể kết luận chúng đã trở thành hai loài khác nhau?

A.

Chúng có nhiều đặc điểm hình thái khác nhau.

B.

Chúng ăn các loại thức ăn khác nhau.

C.

Con lai của chúng có kiểu hình khác với cả hai dạng bố mẹ.

D.

Con lai của chúng yếu ớt và thường chết trước khi thành thục sinh sản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Con lai của chúng yếu ớt và thường chết trước khi thành thục sinh sản.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...