Có một tia sáng truyền qua lăng kính như hình. Đặt sinγ = . Kết luận nào sau đây là sai?

                                    

A.

r1 = r2 = γ.

B.

Tia sáng có góc lệch cực tiểu.

C.

A = 2γ.

D.

Dmin = 2γ.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...