Có một số điểm liên quan đến các quá trình tái bản ADN và phiên mã tổng hợp ARN:

1. Loại enzim xúc tác.

2. Sản phẩm của quá trình.

3. Nguyên liệu tham gia.

4. Chiều tổng hợp xảy ra.

Sự khác biệt của hai quá trình sao chép và phiên mã thể hiện ở các điểm

A.

1, 2 và 3.

B.

1, 2 và 4.

C.

2, 3 và 4.

D.

1, 2, 3 và 4.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...