Có một mẫu bôxit dùng để sản xuất Al có lẫn tạp chất là Fe2O3 và SiO2. Để điều chế nhôm nguyên chất, ta làm theo cách sau:

A.

Dung dịch NaOH; dung dịch HCl dư; nhiệt phân; điện phân nóng chảy.

B.

Dung dịch NaOH; CO2; nhiệt phân; điện phân nóng chảy.

C.

Dung dịch NaOH; CO2; nhiệt phân; CO dư.

D.

Dung dịch NaOH; điện phân dung dịch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch NaOH; CO2; nhiệt phân; điện phân nóng chảy.

Chú ý quặng bôxit có thành phần chính là Al2O3 chứ không phải thành phần chính là Al đơn chất, có các tạp chất là Fe2O3 và SiO2.

Sơ đồ tách nhôm như sau:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...