Có một mẫu bôxit dùng để sản xuất Al có lẫn tạp chất là Fe2O3 và SiO2. Để điều chế nhôm nguyên chất, ta làm theo cách sau:

A.

Dung dịch NaOH; dung dịch HCl dư; nhiệt phân; điện phân nóng chảy.

B.

Dung dịch NaOH; CO2; nhiệt phân; điện phân nóng chảy.

C.

Dung dịch NaOH; CO2; nhiệt phân; CO dư.

D.

Dung dịch NaOH; điện phân dung dịch.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...