Có một lượng khí đựng trong bình. Tăng nhiệt độ lên gấp đôi, để áp suất vẫn không đổi thì

A.

tăng thể tích lên gấp đôi.

B.

tăng thể tích lên gấp bốn.

C.

giảm thể tích còn một nửa.

D.

giảm thể tích còn một phần tư.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 chất khí - vật lý 10 có lời giải - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...