Có một lượng khí dựng trong bình kín. Tăng nhiệt độ lên gấp ba, thì áp suất trong bình

A.

không thay đổi vì bình kín.

B.

giảm còn một phần ba.

C.

tăng gấp ba lần.

D.

có giá trị là 3 atm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 chất khí - vật lý 10 có lời giải - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...