** Có một lưới thức ăn của hệ sinh thái là:

Số loài sinh vật tiêu thụ bậc 1 là:

A.

5.

B.

6.

C.

3.

D.

4.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...