** Có một lưới thức ăn của hệ sinh thái là:

Số loài sinh vật tiêu thụ bậc 1 là:

A.

5.

B.

6.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...