** Có một lưới thức ăn của hệ sinh thái là:

Sơ đồ lưới thức ăn trên, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là:

A.

Cáo, mèo rừng, gà.

B.

Cáo, hổ, mèo rừng.

C.

Dê, thỏ, gà.

D.

Thỏ, cáo, mèo rừng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cáo, hổ, mèo rừng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...