** Có một lưới thức ăn của hệ sinh thái là:

Số chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn là:

A.

5.

B.

6.

C.

7.

D.

8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...