Có một loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì. Để làm sạch thuỷ ngân có lẫn tạp chất trên người ta dùng hoá chất nào sau đây?

A.

Dung dịch HNO3.

B.

Dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

C.

Dung dịch HgSO4.

D.

Dung dịch NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dung dịch HgSO4.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...