Có một dung dịch chứa đồng thời các cation: Fe3+ Cu2+, Ag+. Để nhận biết sự có mặt của 3 cation trên trong một dung dịch ta dùng:

A.

Dung dịch NaOH.

B.

Dung dịch NH3.

C.

Dung dịch NaCl và dung dịch NH3.

D.

Dung dịch NaCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dung dịch NaCl và dung dịch NH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...