Có một dung dịch chứa đồng thời các cation: Fe3+ Cu2+, Ag+. Để nhận biết sự có mặt của 3 cation trên trong một dung dịch ta dùng:

A.

Dung dịch NaOH.

B.

Dung dịch NH3.

C.

Dung dịch NaCl và dung dịch NH3.

D.

Dung dịch NaCl.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...