* Có một điện tích q0> 0 đặt tại đỉnh D của hình vuông và 3 điện tích: , , :

                                 

Cho q1= q2 = q, độ lớn của q3 là bao nhiêu để q0 cân bằng?

A.

q.

B.

2q.

C.

2q.

D.

4q.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...