* Có một điện tích q0> 0 đặt tại đỉnh D của hình vuông và 3 điện tích: , , :

                                 

Cho q1= q2 = q, độ lớn của q3 là bao nhiêu để q0 cân bằng?

A.

q.

B.

2q.

C.

2q.

D.

4q.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2q.

Trên hình vẽ ta thấy F12 = F+. = ; F = .

Do F = F12 nên:

        .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...