* Có một điện tích q0> 0 đặt tại đỉnh D của hình vuông và 3 điện tích: , , :

                                 

Cho q1= q2 = q, độ lớn của q3 là bao nhiêu để q0 cân bằng?

A.

q.

B.

2q.

C.

2q.

D.

4q.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...