* Có một điện tích q0> 0 đặt tại đỉnh D của hình vuông và 3 điện tích: , , :

                                 

Cho q1= q2 = q, độ lớn của q3 là bao nhiêu để q0 cân bằng?

A.

q.

B.

2q.

C.

2q.

D.

4q.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2q.

Trên hình vẽ ta thấy F12 = F+. = ; F = .

Do F = F12 nên:

        .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...