*Có một điện tích q0> 0 đặt tại đỉnh D của hình vuông và 3 điện tích: , , .

              

Các điện tích q1, q2, q3 đặt ở 3 đỉnh còn lại thế nào để q0 có thế cân bằng?

A.

q1 tại A; q2 tại B; q3 tại C.

B.

q1 tại A; q3 tại B; q2 tại C.

C.

q2 tại A; q1 tại B; q3 tại C.

D.

q3 tại A; q2 tại B; q1 tại C.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...