*Có một điện tích q0> 0 đặt tại đỉnh D của hình vuông và 3 điện tích: , , .

              

Các điện tích q1, q2, q3 đặt ở 3 đỉnh còn lại thế nào để q0 có thế cân bằng?

A.

q1 tại A; q2 tại B; q3 tại C.

B.

q1 tại A; q3 tại B; q2 tại C.

C.

q2 tại A; q1 tại B; q3 tại C.

D.

q3 tại A; q2 tại B; q1 tại C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

q1 tại A; q3 tại B; q2 tại C.

          

Các lực đo q1, q2, q3 tác dụng lên q0 là 2 lực đẩy và 1 lực hút. Do đó 2 lực đẩy cần có hợp lực ngược với lực hút. Trường hợp này chỉ có thể xẩy ra khi q1, q2 nằm tại A và C, q3 tại B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...