Có một cốc thuỷ tinh dung tích 100 ml, đựng khoảng 10 ml dung dịch K2Cr2O7. Thêm từ từ từng giọt dung dịch NaOH vào cốc thuỷ tinh. Hiện tượng quan sát được là màu da cam của dung dịch chuyển sang màu vàng. Hỏi có hiện tượng gì xảy ra khi thêm dung dịch BaCl2 vào dung dịch có màu vàng trên?

A.

Xuất hiện kết tủa màu vàng của BaCrO4.

B.

Không có hiện tượng gì xảy ra.

C.

Màu vàng chuyển thành màu da cam.

D.

Xuất hiện kết tủa màu vàng, dung dịch trở nên không màu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Xuất hiện kết tủa màu vàng của BaCrO4.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...