Có một cốc đựng dung dịch HCl, nhúng một bản đồng mỏng vào cốc. Quan sát bằng mắt thường ta không thấy có hiện tượng gì xảy ra. Tuy nhiên nếu để lâu ngày, dung dịch dần chuyển sang màu xanh. Bản đồng có thể bị đứt chỗ tiếp xúc với bề mặt thoáng của cốc axit. Điều giải thích nào sau đây là hợp lí?

A.

Đồng có tác dụng với axit HCl, nhưng chậm đến mức mắt thường không nhìn thấy.

B.

Đồng tác dụng với axit HCl hay H2SO4 loãng khi có mặt oxi.

C.

Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá.

D.

Xảy ra hiện tượng ăn mòn hoá học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đồng tác dụng với axit HCl hay H2SO4 loãng khi có mặt oxi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...