Có mấy nội dung sai khi nói về nội dung về chiến lược kinh tế hướng nội ở các nước thuộc nhóm nước sáng lập ASEAN? 1. Phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu. 2. Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất. 3. Vận động sử dụng hàng tiêu dùng trong nước. 4. Tập trung đầu tư vốn và kĩ thuật. 5. Xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi thử THPT QG Môn Lịch Sử - Năm học 2017-2018 - THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình - Lần 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...