Có mấy nội dung đúng khi nói về thành tựu đạt được trong Chiến lược kinh tế hướng nội ở các nước thuộc nhóm nước sáng lập ASEAN? 1. phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp. 2. sản xuất đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản của nhân dân trong nước. 3. góp phần giải quyết nạn thất nghiệp. 4. phát triển một số ngành chế biến, chế tạo. 5. góp phần xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu.

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi thử THPT QG Môn Lịch Sử - Năm học 2017-2018 - THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình - Lần 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...