Có mấy ngành động vật thuộc nhóm động vật không xương sống?

A.

2.

B.

4.

C.

8.

D.

10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

8.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...