Có hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)2. Hãy chọn hoá chất để tách hỗn hợp này?

A.

Dung dịch Na2CO3 và NaOH.

B.

Dung dịch NH4Cl và NaOH.

C.

Dung dịch KSCN và NH3.

D.

Dung dịch Na2S và NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch NH4Cl và NaOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...