Có hỗn hợp bột kim loại Ag và Cu. Những phương pháp hoá học nào sau đây có thể dùng để tách riêng Ag và Cu?

1. Đốt nóng trong không khí, hoà tan hỗn hợp vào axit HCl, lọc, điện phân dung dịch.

2. Dùng dung dịch HNO3, cô cạn, nhiệt phân, dùng dd HCl, điện phân dd.

3. Dùng dd H2SO4 loãng, khuấy, lọc, điện phân dd.

Phương án đúng là:

A.

1, 2.

B.

1, 2, 3.

C.

2, 3.

D.

1, 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1, 2, 3.

1. Đốt nóng trong không khí, hoà tan hỗn hợp vào axit HCl, lọc, điện phân dung dịch.

2. Dùng dung dịch HNO3, cô cạn, nhiệt phân, dùng dd HCl, điện phân dd.

3. Dùng dd H2SO4 loãng, khuấy, lọc, điện phân dd.

→ cả 3 phương pháp đều đúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...