Có hỗn hợp Ag, Fe. Cu. Để tách được Ag nguyên chất, ta có thể dùng dung dịch:

A.

Fe(NO3)3.

B.

Cu(NO3)2.

C.

Al(NO3)3.

D.

FeSO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Fe(NO3)3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...