Cơ hội quan trọng nhất khi nước ta tham gia vào khu vực Mậu dịch tự do Đông Nam Á là

A.

đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

B.

nâng cao mức sông của nhân dân.

C.

nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

D.

đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá và lao động.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...