Có hiện tượng tự tỉa của thực vật là do:

A.

có một số cây kém tiến hóa bị đào thải.

B.

các cây cùng loài hoặc khác loài mọc dày, thiếu ánh sáng, thiếu thức ăn. 

C.

các cây khống chế lẫn nhau.

D.

hiện tượng cây không tổng hợp được chất hữu cơ đủ nuôi mình nên bị chết.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

có một số cây kém tiến hóa bị đào thải.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...