Có hiện tượng tỉa cành tự nhiên của thực vật là do:

A.

cành dưới ra trước nên già cỗi, sớm bị rụng.

B.

cành dưới nhận được ít ánh sáng nên quang hợp kém, ít tạo được chất hữu cơ không đủ nuôi dưỡng cành.

C.

cành dưới bị cành trên cạnh tranh, lấn át hút nhiều chất dinh dưỡng hơn.

D.

cành dưới thường nhỏ, yếu tố lá ít nên quang hợp yếu, sớm bị rụng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 40 phút có lời giải - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...