Có hiện tượng gì xảy ra, khi sục khí SO2 tới dư vào ống nghiệm có chứa dung dịch hỗn hợp (K2Cr2O7 + H2SO4)?

A.

Không có hiện tượng gì.

B.

Có kết tủa màu xanh xuất hiện.

C.

Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu xanh.

D.

Dung dịch chuyển từ màu vàng rơm sang không màu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu xanh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...