Có hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào cốc đựng dung dịch K2Cr2O7?

A.

Không có hiện tượng gì.

B.

Có kết tủa (Cr(OH)3) màu xanh xuất hiện.

C.

Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.

D.

Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.

Trong môi trường kiềm muối đicromat chuyển thành muối cromat

Cr2O72-  +  H2O     2CrO42- + 2H+
Màu da cam                    màu vàng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...