Có hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch KMnO4 vào ống nghiệm có chứa dung dịch hỗn hợp (FeSO4 + H2SO4 loãng) và lắc nhẹ?

A.

Dung dịch từ không màu chuyển sang màu tím hồng.

B.

Màu tím hồng của dung dịch KMnO4 mất dần và có kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện.

C.

Màu tím hồng của dung dịch KMnO4 mất dần, thu được dung dịch màu vàng.

D.

Màu tím của dung dịch KMnO4 nhạt dần, có kết tủa màu trắng xanh xuất hiện.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...