Có hiện tượng gì xảy ra khi cho một ít bột Cu vào ống nghiệm có chứa dung dịch Fe2(SO4)3?

A.

Không có hiện tượng gì.

B.

Đồng tan tạo thành dung dịch màu xanh và có kết tủa màu xám xuất hiện.

C.

Đồng tan, màu vàng của dung dịch chuyển thành màu xanh.

D.

Đồng tan tạo thành dung dịch màu trắng xanh.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...