Có hiện tượng gì xảy ra khi cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3?

1. Hiện tượng sủi bọt.

2. Hiện tượng có kết tủa đỏ nâu.

3. Không có hiện tượng gì.

4. Hiện tượng có kết tủa trắng.

A.

1, 4.

B.

2, 3.

C.

1, 3.

D.

1, 2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...