Có hiện tượng di nhập gen là vì:

A.

Có sự cách li ngẫu nhiên.

B.

Có sự giao phối tự do ngẫu nhiên.

C.

Có sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài.

D.

Có sự thay đổi các cá thể của các quần thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có sự thay đổi các cá thể của các quần thể.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...