Có hai tia sáng song song P và Q đến thấu kính hội tụ L như hình vẽ. Tia sáng XY sau khi qua thấu kính sẽ qua điểm

                                      

A.

I.

B.

II.

C.

III.

D.

IV.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...