Có hai tia sáng song song P và Q đến thấu kính hội tụ L như hình vẽ. Tia sáng XY sau khi qua thấu kính sẽ qua điểm

                                      

A.

I.

B.

II.

C.

III.

D.

IV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

II.

Điểm III là tiêu điểm phụ, do đó điểm II là tiêu điểm chính. Vậy tia XY song song trục chính sẽ ló ra thấu kính qua II.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...