Có hai dung dịch gần như không màu FeSO4 và Fe2(SO4)3. Dãy các chất có thể dùng để phân biệt hai dung dịch đó là:

A.

Cu, KMnO4, NaOH, HNO3, Fe.

B.

BaCl2, Cu, NaOH, Mg.

C.

BaCl2, Cu, KMnO4, NaOH, Fe.

D.

Cu, KMnO4, NaOH, Mg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cu, KMnO4, NaOH, HNO3, Fe.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...