Có hai dung dịch gần như không màu FeSO4 và Fe2(SO4)3. Dãy các chất có thể dùng để phân biệt hai dung dịch đó là:

A.

Cu, KMnO4, NaOH, HNO3, Fe.

B.

BaCl2, Cu, NaOH, Mg.

C.

BaCl2, Cu, KMnO4, NaOH, Fe.

D.

Cu, KMnO4, NaOH, Mg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cu, KMnO4, NaOH, HNO3, Fe.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...