Có hai điện tích q đặt tại điểm A, B cách nhau một khoảng AB = 2d. Một điện tích q1 = q đặt trên đường trung trực của AB cách AB một khoảng x. Lực điện tác dụng lên qvới q = 2.10-6C, d = 3cm, x = 4cm là

A.

F = 12N

B.

F = 32N

C.

F = 23N

D.

F = 21N

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

F = 23N

Khoảng cách giữa q và q1 là  

Lực điện tác dụng lên q1 là 

Hợp lực hai điện tích q lên q1: F = 2fcosα

Từ đó ta có: 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...