Có hai điện tích điểm có khối lượng lần lượt là m và M, có điện tích lần lượt là -q và +Q được đặt trên cùng một đường sức của một điện trường đều, cách nhau a. Hãy xác định chiều của đường sức và độ lớn của vectơ cường độ điện trường để khi hai điện tích điểm được gia tốc và chuyển động thì khoảng cách giữa chúng không thay đổi.

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...