Có hai bình điện phân mắc nối tiếp nhau. Bình 1 chứa dung dịch CuCl2, bình 2 chứa dung dịch AgNO3. Tiến hành điện phân với điện cực trơ, kết thúc điện phân thấy catốt của bình 1 tăng 1,6 (gam). Khối lượng catốt của bình 2 tăng lên là:

A.

2,52 (gam).

B.

3,24 (gam).

C.

5,40 (gam).

D.

10,80 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5,40 (gam).

Catốt (bình 1): Cu2+ + 2e Cu  (1)

Catốt (bình 2): Ag+ + 1e Ag   (2)

Khối lượng Catốt của bình 1 tăng lên là khối lượng Cu bám vào: nCu = = 0,025 (mol).

Do bình 1 và 2 mắc nối tiếp nhau nên trong khoảng thời gian t lượng electron mà Catôt phóng ra là như nhau.

 nAg = 2nCu = 2.0,025 = 0,05 (mol).

Khối lượng Catốt của bình 2 tăng là khối lượng Ag bám vào:

mcatốt (bình 2)↑ = mAg = 108.0,05 = 5,4 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...