Có hai amin bậc một X (đồng đẳng của anilin) và Y (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam amin X sinh ra khí CO2, hơi nước và 336 (cm3) khí nitơ (đktc). Khi đốt cháy hoàn toàn amin Y cho  = 2 : 3. Công thức phân tử của 2 amin đó là:

A.

CH3C6H4NH2 và CH3CH2CH2NH2.

B.

C2H5C6H4NH2 và CH3CH2CH2NH2.

C.

CH3C6H4NH2 và CH3(CH2)4NH2.

D.

C2H5C6H4NH2 và CH3(CH2)4NH2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...