Có hai amin bậc một X (đồng đẳng của anilin) và Y (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam amin X sinh ra khí CO2, hơi nước và 336 (cm3) khí nitơ (đktc). Khi đốt cháy hoàn toàn amin Y cho  = 2 : 3. Công thức phân tử của 2 amin đó là:

A.

CH3C6H4NH2 và CH3CH2CH2NH2.

B.

C2H5C6H4NH2 và CH3CH2CH2NH2.

C.

CH3C6H4NH2 và CH3(CH2)4NH2.

D.

C2H5C6H4NH2 và CH3(CH2)4NH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

CH3C6H4NH2 và CH3CH2CH2NH2.

Gọi CTTQ của X là CnH2n-5N.

= = 0,015 (mol).

CnH2n-5N nCO2 + H2O + N2

      0,03                                              0,015 (mol)

MX = = 107 14n + 9 = 107 n = 7.

Vậy X là: CH3C6H4NH2.

Gọi CTTQ của Y là CmH2m+3N.

CmH2m+3N mCO2 + H2O + N2

Ta có, m : = 2 : 3 m = 3.

Vậy Y là: CH3CH2CH2NH2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...