có giá trị là:

A.

B.

5e4

C.

5e4 - 1

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy I = 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...