có giá trị là:

A.

B.

5e4

C.

5e4 - 1

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy I = 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...