có giá trị là:

A.

B.

1

C.

2

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đặt u = 5 - 3cos2x ⇒ du = 6sin2xdx.

Ta có: x = 0 thì u = 2 ; x =  thì u = 8

Suy ra 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...