có giá trị là:

A.

B.

1

C.

2

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đặt u = 5 - 3cos2x ⇒ du = 6sin2xdx.

Ta có: x = 0 thì u = 2 ; x =  thì u = 8

Suy ra 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...