có giá trị là:

A.

0

B.

1

C.

2

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1

Ta có:

 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...