có giá trị là:

A.

3ln3

B.

2ln3

C.

1 - 3ln3

D.

3ln3 - 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3ln3 - 2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...