có giá trị là:

A.

B.

C.

4ln2

D.

ln2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đặt  ⇒ t2 = x - 1 ⇒ 2tdt = dx

Ta có: x = 1 thì t = 0 ; x = 2 thì t = 1 nên:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...