có giá trị là:

A.

cos1

B.

1 - cos1

C.

cos1 - 1

D.

0

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1 - cos1

Khi đó: x = 1 thì t = 0; x = e thì t = 1 nên:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...