có giá trị là:

A.

0

B.

1

C.

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0

Ta có:

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...